Üzleti feltételek

A MAD SR, s.r.o. által gyártott üléshuzatok vásárlásának Általános üzleti feltételei az uleshuzat.eu weboldalon.

Home »  Üzleti feltételek

1. Megrendelés – adásvételi szerződés megkötése

• Az adásvételi szerződés, amely alapján sor kerül az áru vásárló részére történő értékesítésére, a www.uleshuzat.eu honlapon keresztül küldött, e-mailben vagy telefonon leadott elektronikus megrendelések alapján jön létre.
• A megrendelésnek tartalmaznia kell az alábbi alapvető adatokat:

• Cégre történő rendelés:
• Ügyfélszám – MAD (kizárólag a MAD hivatalos értékesítői)
• Cég neve
• Cég székhelye (cégjegyzékben bejegyzett)
• Cégjegyzékszám, adószám, ha be van jegyezve ÁFA-fizetőként és vállalkozói tevékenységet folytat
• A megrendelésért felelős személy családi és utóneve
• Termék leírása
• Mennyiség
• Vásárló telefonszáma
• E-mail
• Kézbesítési cím
• Ülések fénykép-dokumentációja

• Megrendelés – természetes személy:
• Vásárló családi és utóneve
• Termék leírása
• Mennyiség
• Vásárló telefonszáma
• E-mail
• Kézbesítési cím
• Ülések fénykép-dokumentációja

 

2. Megrendelés ellenőrzése

• Az eladó a vásárló megrendelése alapján visszaigazolást küld, amelyben a vásárló számára igazolja a termékek típusát, mennyiségét, a szállítási határidőt, a fizetés módját és az árat. A megrendelés a visszaigazolást követően a felek között kötelező érvényűnek minősül. Abban az esetben, ha a vásárló nem küldi el az ülések fénykép-dokumentációját, felelős azok megfelelő leírásáért.

 

3. Fizetési feltételek

• A vevő köteles a vételárat megfelelő módon és időben megfizetni az eladó részére. Eltérő rendelkezés hiányában a vevő a vételárat készpénzben, az áru kézbesítésekor fizeti meg. Az eladó a vevő számára számlát állít ki, amelyet az áruval együtt kézbesít. A számla késedelmes teljesítése esetén az eladó jogosult a vevőnek minden késedelmes nap után a késedelmes összeg 0,05 %-ának megfelelő késedelmi kamatot felszámítani. Az áru az eladó tulajdonát képezi az áru teljes ellenértékének kifizetéséig.

• A vevő a megrendelési űrlapon kiválaszt egyet a felkínált fizetési módok közül. A tranzakció az egyes esetekben az alábbiak szerint megy végbe
• Előre fizetés banki átutalással (az áru kiszállítása előtt)
• A vevő a MAD SR, s.r.o. társaság bankszámlájára átutalja az áru árának a megrendelés eladó általi visszaigazolásában feltüntetett összegét. Egyedi azonosítóként a megrendelés visszaigazolásával együtt elektronikus úton küldött számla számát tünteti fel. Például: A 345/2010 számú számla egyedi azonosítója 3452010.
• Utánvételes fizetés (az áru átvételekor)
• Az eladó a kifizetett előleg alapján a megrendelt árut a szállítmányozó cégen keresztül kiszállítja a vevő részére. A vevő kiegyenlíti a vételár egyeztetett különbségét a küldemény szállító általi kézbesítésekor (utánvétel).

 

4. Árukiszállítás

• Az üléshuzatokat a GLS Slovakia szerződéses szállítmányozó cégen keresztül kézbesítjük. A szállítási költségek a vevőt terhelik. A szállítási költségek magukba foglalják a küldemény első sikertelen kézbesítését követő második kézbesítést is. A kézbesített küldeményekre vonatkozó információkat a www.gls-slovakia.sk TRACK TRACE weboldalon lévő küldeménykereső rendszerben talál a feladást követő munkanapon a küldemény száma szerint. Az árufeladás napján a vevőnek tájékoztató e-mail kerül küldésre a küldemény kézbesítéséről. Az üléshuzatokat utánvétellel kézbesítjük.
• Magyarországra küldött küldemények 24 órán belül kerülnek kiszállításra.
• Az árut az ülések pontos méretfelvételétől és az előleg kifizetésétől számított 30 munkanapon belül leszállítjuk. Amennyiben szeretne előnyben részesülni a gyártás vagy a felhelyezés során, vegye igénybe Expressz szolgáltatásunkat. Pre Službu Expres 8 garantujeme výrobu autopoťahu do 8 hodín, pre Službu Expres 48 garantujeme výrobu autopoťahu do 48 hodín, od vyšpecifikovania sedadiel a uhradenia zálohy.
• A küldemény bármilyen nemű sérülése esetén a kézbesítéskor kárfelvételi jegyzőkönyvet szükséges felvenni a szállítmányozó cég munkatársával, amelyben fel kell tüntetni a küldemény számát, csatolni a csomag tartalmára vonatkozó bizonylatokat és a kár leírását. A vevő a felvételt követően azonnal köteles elküldeni a kárbejelentést az alábbi e-mail címre: mad3@madsr.sk. Jogos kárigény abban az esetben jön létre, ha a káresemény a kézbesítés napján kerül bejelentésre.

• FOGYASZTÓI SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉS, polgári törvénykönyv 52. paragrafusa.

 

5. Garancia

• Az összes termékünkre vonatkozóan az eladás napjától számított 3 év garanciát nyújtunk. A gyártó nem vállal felelősséget a szakszerűtlen felszerelés, a felszerelési útmutató be nem tartása és a túlzott terhelés miatt keletkező hibákért.

 

6. Reklamációs szabályzat

• Kizárólag a MAD SR, s.r.o. társaságtól vásárolt áru reklamálható. A hivatalos értékesítőnél vásárolt árut kizárólag az adott értékesítőnél lehet reklamálni.
• A reklamált használt árut nedves tisztítással ki kell tisztítani. A reklamált áruval együtt kitöltött reklamációs jegyzőkönyv is kézbesítésre kerül. – reklamációs jegyzőkönyv e-mail címre történő letöltése fénykép-dokumentációval együtt:
• KISKERESKEDELEM: mad3@madsr.sk
• MAD HIVATALOS ÉRTÉKESÍTŐK – NAGYKERESKEDELEM: mad3@madsr.sk
• Minden típusú reklamáció, beleértve az üléshuzat nem megfelelő szabásának vagy az áru megrendelési űrlapon feltüntetett adatoktól való eltérésének reklamációja esetén a vevő felveszi a kapcsolatot az eladóval. A nem megfelelő szabás vagy szabáshiba (a szabás nem illeszkedik az ügyfél üléseire) megítéléséhez az alábbiak szerinti fényképek készítése szükséges:
• Eredeti ülések huzat nélküli fénykép-dokumentációja
• Eredeti ülések fénykép-dokumentációja felhúzott üléshuzatokkal
• A huzat reklamált részének fénykép-dokumentációja – az eltérés részlete
•  reklamált árut megfelelő méretű kartonba szükséges csomagolni úgy, hogy szállítás során ne sérüljön meg.

• A megrendelt áru kézbesítésétől számított 30 napon belüli jogérvényesítésre vonatkozó igény:
• Varráshiba
• Eredeti megrendeléstől való eltérés
• Nem megfelelő leírás

• A vevő jogait a garanciális idő alatt az alábbi esetekben nem érvényesítheti:
• A reklamáció a garanciális idő lejártát követően került érvényesítésre
• Az áru szakszerűtlen kezelése esetén
• Az áru túlzott terhelése esetén
• Az áru szennyezett
• Tovar bol mechanicky poškodený kvôli kontaktu s kovovými predmetmi (napr. kovové nity na nohaviciach, kľúče vo vreckách atď.)

 

7. A reklamációs eljárás költségei

• Jogos és az eladó által igazolt reklamáció esetén a reklamált áru szállítását az eladó biztosítja.
• V prípade, že predávajúci  vykonáva servis tovaru a rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie znalcovi, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osobe. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia znáša predávajúci všetky svoje náklady ako aj prípadné náklady tretej osoby vykonávajúcej servis tovaru a znalca, autorizovanej, notifikovanej alebo akreditovanej osoby na reklamáciu a odborné posúdenie, najmä náklady na prepravu tovaru medzi kupujúcim, predávajúcim, treťou osobou vykonávajúcou servis tovaru a znalcom, autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou.
• Jogos reklamáció esetén az eladó köteles kijavítani a hibát vagy kicserélni a hibás terméket vagy annak részét egy új termékre 5, de legfeljebb 30 napon belül.
• A reklamációs időszak a reklamált áru szállítmányozó cég általi átvétele napján kezdődik.

 

8. Záró rendelkezések

• A vevő kijelenti, hogy a megrendelés elküldése előtt megismerte az eladó üzleti feltételeit és azokkal egyetért.

 

 

Individual auto design
+36 309 622 121
mad3@madsr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!