Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A MAD SR, s.r.o. által gyártott üléshuzatok vásárlásának Általános üzleti feltételei az uleshuzat.eu weboldalon.

Home »  Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

1. Területi hatály

Az összes megrendelésre, melyet a fogyasztó és vállalkozó az online-shopunkon keresztül tesz, az alábbi szerződési feltételek vonatkoznak.
Fogyasztó az a természetes személy, aki önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében köt jogi ügyletet. Vállalkozó az a természetes vagy jogi személy vagy gazdasági társaság, amely önálló foglalkozásába és gazdasági tevékenységébe eső célok érdekében köt jogi ügyletet.
A vállalkozókra jelen ÁSZF a jövőbeni üzleti jogviszonyokra is vonatkozik anélkül, hogy ismét hivatkoznunk kellene ezekre. Ha a vállalkozó jelen ÁSZF-fel ellentétes vagy azt kiegészítő általános szerződési feltételeket alkalmaz, akkor ezek ellentétesek jelen feltételekkel és csak akkor képezik részét a szerződésnek, ha ezt kifejezetten külön jóváhagytuk.

2. Szerződéses partnerek, szerződéskötés

Az adásvételi szerződés a MADHUN Kft. társasággal kötődik.
A honlapunkon és az online-shopban található termékkínálat nem minősül kötelező ajánlattételnek, hanem csupán kötetlen ajánlat.
Az online-shop rendszerünk segítségével először kötetlenül elhelyezheti a kosárba a termékeinket, majd a kötelezettségvállalással járó megrendelés elküldése előtt bármikor módosíthatja a megrendelőlapon szereplő adatait azáltal, hogy a kosárban a „kuka” ikonra kattint azon termék mellett, melyet a megrendelőlapon módosítani kíván. Ezután az adott termék kikerül a kosárból, Ön pedig, ha szeretné, más terméket helyezhet a bevásárlókosárba. Ha a kosárban lévő megrendelt termék darabszámát kívánja módosítani, a kosár mellett szerepel a „mennyiség” adat, melyet a kívánt darabszám szerint módosíthat. Ha ráklikkel a „kötelezettségvállalással járó megrendelés”, akkor a kosárban található árut fizetési kötelezettséggel megrendeli. A megrendelés elküldése után e-mailen azonnal visszaigazoljuk, hogy megkaptuk a megrendelését. Ez az igazolás azonban nem minősül a megrendelés elfogadásának. Az adásvételi szerződéskötésre akkor kerül sor, amikor külön e-mailt kap tőlünk a megrendelés elfogadásáról.
Az online-shop rendszerünktől függetlenül is szívesen megválaszoljuk a kérdéseit emailen vagy telefonon. Közölje, milyen termékek iránt érdeklődik vagy milyen további igényei vannak. Ezt követően felvesszük Önnel a kapcsolatot vagy az ÁSZF és a törvényben előírt kötelező információkon kívül ajánlatot küldünk Önnek. A fizetési kötelezettséggel járó szerződéskötésre ilyen esetben akkor kerül sor, ha az ajánlattételt követően a feltételeink szerint befizetést eszközöl vagy jóváhagyását fejezi ki a szerződési feltételekkel.

3. Szerződés nyelve, szerződés szövegének elmentése,

A szerződés magyar nyelvű.
A szerződés szövegét elmentjük és emailen elküldjük Önnek a megrendelés adatait.

4. Szállítási díj

A termékek árához fel kell számítani a szállítási díjat. A szállítási díj a kínálatban szerepel.

5. Előre fizetés

A megrendelés lezárásával vállalja, hogy amennyiben a megrendelését elfogadjuk, előre kifizeti a vételárat. A megrendelés elfogadásáról szóló nyilatkozatunkkal együtt elküldjük Önnek az összes fontos adatot, főként az átutaláshoz szükséges adatokat.

6. Szállítási határidő

A szállítási határidő 30 nap attól számítva, hogy a vételárat jóváírják a számlánkon.

7. Tulajdonjog fenntartás

Az áru teljes vételárának kifizetéséig az áru a mi tulajdonunkat képezi.
Vállalkozók esetén további feltétel: Fenntartjuk az áru tulajdonjogát az adott üzleti jogviszonyból eredő összes követelésünk teljes kielégítéséig. A tulajdonjog fenntartással érintett árut a gazdasági tevékenysége során értékesítheti, az ilyen értékesítésből eredő összes követelést azonban előre ránk ruházza át a számlázott összeg erejéig – függetlenül a tulajdonjog fenntartással érintett áru feldolgozásától vagy összekeverésétől más áruval, mi pedig az ilyen engedményezést elfogadjuk. A követelések behajtásával megbízzuk, azonban mi magunk is behajthatjuk a követeléseket, ha fizetési kötelezettségeinek nem tesz eleget.

8. Szállítás során keletkezett károk

Fogyasztókra vonatkozó rendelkezés:
Ha az áru a szállítás során látható módon megrongálódik, kérem, az így kialakult kárt a lehető leghamarabb reklamálja a fuvarozónál és azonnal vegye fel velünk a kapcsolatot. A reklamációval vagy a kapcsolatfelvétellel való késés a törvényes jogigényeit és ezek érvényesítését, főként a garanciális jogokat, nem befolyásolja. Segít azonban ezáltal, hogy jogigényeinket a fuvarozóval szemben vagy a biztosításából érvényesíthessük.
Vállalkozókra vonatkozó rendelkezés:
Az esetleges sérülés vagy megsemmisülés veszélyét Ön viseli, amennyiben az árut a szállítmányozónak, a fuvarozónak vagy az áru fuvarozásával megbízott más személynek vagy társaságnak átadtuk. A vevők a Kereskedelmi Törvénykönyv 377. §-a szerint kötelesek az árut a küldemény átvétele után azonnal átnézni és a hibákat reklamálni. Ha e kötelezettségét nem teljesíti, akkor az árut elfogadja, kivéve, ha olyan rejtett hibáról van szó, mely az áru átnézésekor nem volt látható. Mindez nem vonatkozik arra az esetre, ha a hibát szándékosan eltitkoltuk.

9. Jótállás

A törvényben szabályozott jótállás vonatkozik a termékek hibáira.

10. Kezességvállalás

Azokért a károkért, melyeket mi, törvényes képviselőink vagy az általunk megbízott személyek okoztak, korlátlan kezességet vállalunk
– az emberi élet veszélyeztetése, testi sérülés és egészségkárosodás esetén,
– ha kötelezettségeinket szándékosan szegtük meg vagy súlyos hanyagságból,
– garanciavállalás esetén, ha ilyen megállapodás született, vagy
– ha az érvényesíthető a gyártó kötelező kezességvállalását szabályozó törvény a termék hibája miatt okozott kárra.
A szerződés szabályszerű teljesítését jelentő alapvető kötelezettségek megszegése esetén, melyek betartását a szerződő felek feltételezik (alapvető kötelezettségek), részünkről, képviselőink részéről vagy az általunk megbízott személyek részéről történő enyhe hanyagság esetén a kezességvállalás felső határértéke a szerződéskötéskor feltételezhető kár összege. A többi esetben a kártérítési jogigény kizárt.

11. Adásvétel lemondására vonatkozó jog kizárása

Ha fogyasztóként lemondja a megrendelést, nem jogosult lemondani az adásvételt. A Polgári Törvénykönyv 312g. § (2) bekezdésének 1. mondatának 1. fordulata szerint nem jogosult lemondani az adásvételről a külön megrendelésre készített vagy a fogyasztó saját szükségletei szerint kialakított áru adásvétele esetén. Az üléshuzatokat az Ön megrendelése alapján gyártjuk az Ön egyedi konfigurációja alapján.

12. Viták kezelése

Az Európai Bizottság online platformot kínál a viták kezelésére, melyet megtalál az alábbi honlapon: https://ec.europa.eu/consumers/odr .
Nem vagyunk sem kötelesek, sem hajlandók a vitákat a fogyasztói illetékesség szerint meghatározott bíróságon keresztül megvitatni.

13. Záró rendelkezések

Ha Ön vállalkozó, akkor a magyar jogot kell alkalmazni az ENSZ üzleti jogának kizárásával.
Ha a Kereskedelmi Törvénykönyv szerinti vevő, közjogi személy vagy közjogi státusszal rendelkezik, akkor a köztünk lévő, szerződéses jogviszonyból eredő összes vitát a társaságunk székhelye szerint illetékes bíróság jogosult elbírálni.

Individual auto design
+36 309 622 121
mad3@madsr.sk
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!